کاربر مهمان خوش آمدید
کتاب همایش سلامت
میزان امتیاز بازآموزی برای گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون آموزش  می‌باشد و در حال پیگیری  است. و متعاقبا اعلام خواهد شد.

جدول شماره 1 سخنرانی

ردیف نام نویسنده عنوان مقاله وضعیت مقاله
1 مریم گرمرودی پیش نیاز سلامت معنوی از منظر قرآن و روان شناسی سخنرانی
2 فرزاد مختاری تطبیق اولویت و خصوصیات بیولوژیک ابزار مغز سخنرانی
3 زهرا دلخوش ساختار استعاری قرآن و رویکرد تعهد و پذیرش در سلامت روان سخنرانی
4 حامدپور رستمی هنرهای چهارگانه سبک زندگی مومنانه در آموزه های اسلامی سخنرانی
5 اصغر طهماسبی بررسی شاخصه های فرهنگ اسلامی جهت تامین سلامت فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم سخنرانی
6 حسین جندقیان بررسی جلوه مولفه های سلامت اجتماعی در قرآن کریم سخنرانی
7 امید ایزانلو بررسی کلمه شفاء در قرآن بر اساس تفاسیر مهم تشیع و اهل سنت سخنرانی
8 زهراحاج کاظمی موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار بر سلامت جسم از منظر قرآن کریم سخنرانی
9 حسن اخباری تبیین کارکرد غرایز تبرج و عفت و نقش آن در سلامت روان سخنرانی
10 حسن خرقانی بررسی عوامل موثر و مخرب سلامت روان از منظر قرآن کریم با تاکید بر سوره بقره سخنرانی
11 مریم جدادی بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن بر افزایش سلامت روان سخنرانی
12 احمدعباسی بررسی راهکارهای استفاده از اوقات فراغت در قرآن و روایات و اثر آن بر سلامتی سخنرانی
13 زینب محمودیان تاثیر تغذیه حلال بر اخلاق از دیدگاه قرآن کریم سخنرانی
14 فریبا نصیری بررسی تاثر روش آموزش تفکر تدبری، انتقادی با کمک قرآن کریم بر خودکارآمدی سخنرانی
15 فاطمه رضایی بررسی تاثیر سه عامل تغذیه، بهداشت فردی و محیط زیست بر سلامت جسمانی از منظر قرآن کریم و ائمه معصومین علیه السلام سخنرانی
16 زهراخسروی بررسی رابطه بین باورهای دینی از دیدگاه قرآن و سلامت سخنرانی
17 دکتر جعفر بچاری بررسی عوامل درونی به ثمر نرسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه آیات و روایات سخنرانی
18 دکتر علی قهرمانی بررسی کاربرد و تاثیر رنگ سبز بر سلامت روان از منظر قرآن سخنرانی
19 زهرا سپهری پیشگیری از جرم از منظر قرآن و روایات سخنرانی
20 علیرضا کاکاوند تاثیر نماز بر کاهش آسیب ها و موانع اجتماعی در جامعه از منظر قرآن کریم سخنرانی
21 فاطمه کریمی نقش مطالعه قرآن کریم در تلطیف شرایط روانی دانشجویان با تاکید بر فرمایشات امام رضا سخنرانی
22 ابوالحسن بختیاری خواب وبیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحه در قرآن کریم سخنرانی
23 بی بی حکیمه حسینی تغذیه در سبک و سیره اهل بیت سخنرانی
24 محسن رفیع خواه منبع شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم سخنرانی
25 مرضیه عبدالله خانی نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم سخنرانی
26 محمدرضا عرفانی سلامت روان از دیدگاه قرآن سخنرانی
27 فاطمه علایی تاثیر رفق و مدارا بر سلامت جامعه اسلامی سخنرانی
28 محمد امامی راد رابطه بین نماز و نیایش با اضطراب و افسردگی سخنرانی
29 لیلا بهرامی سلامت روابط زناشویی و زنان از منظر قرآن کریم سخنرانی
30 محمدحسین توحیدی فرد نقش دین و باورهای مذهبی در سلامت روان سخنرانی
31 ویدا طیبی تأثیر تحریک حس شنوایی با آوای قرآن بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از صدمات مغزی سخنرانی
32 سیدعلی اکبر ربیع نتاج راه کارهای رفع اندوه در آیات و روایات سخنرانی
33 لیلا برزو شناخت درمانی شایع ترین اختلالات رونیبا استمداد از گزاره های قرآنی سخنرانی
34 مرجان سادات عمرانی راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نواجوانان در قرآن و احادیث سخنرانی
35 قمرناز امیری راهکارهای قرآن برای دستیابی به سلامت روانی و انطباق آنها با آراء روان¬شناسان سخنرانی
36 سید محمد تقی موسوی راهکارهای قران و عترت در زمینه ارتقای سلامت معنوی خانواده سخنرانی
37 محسن رضایی آدریانی مفهوم شناسی واژه "لغو" در واژه نامه های قرآنی و نسبت آن با مفهوم "درمان بی نتیجه" از دیدگاه اخلاق پزشکی سخنرانی

جدول شماره 2 پوستر و چکیده

ردیف نام نویسنده عنوان مقاله وضعیت مقاله
1 مریم گرمرودی پیش نیاز سلامت معنوی از منظر قرآن و روان شناسی پوستر
2 فرزاد مختاری تطبیق اولویت و خصوصیات بیولوژیک ابزار مغز پوستر
3 زهرا دلخوش ساختار استعاری قرآن و رویکرد تعهد و پذیرش در سلامت روان پوستر
4 حامدپور رستمی هنرهای چهارگانه سبک زندگی مومنانه در آموزه های اسلامی پوستر
5 اصغر طهماسبی بررسی شاخصه های فرهنگ اسلامی جهت تامین سلامت فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم پوستر
6 حسین جندقیان بررسی جلوه مولفه های سلامت اجتماعی در قرآن کریم پوستر
7 امید ایزانلو بررسی کلمه شفاء در قرآن بر اساس تفاسیر مهم تشیع و اهل سنت پوستر
8 زهراحاج کاظمی موانع رویکرد تربیت اجتماعی در حوزه رفتار بر سلامت جسم از منظر قرآن کریم پوستر
9 حسن اخباری تبیین کارکرد غرایز تبرج و عفت و نقش آن در سلامت روان پوستر
10 حسن خرقانی بررسی عوامل موثر و مخرب سلامت روان از منظر قرآن کریم با تاکید بر سوره بقره پوستر
11 علی شاهپری پیشگیری و درمان از منظر قرآن و سلامت چکیده
12 احمدعباسی بررسی راهکارهای استفاده از اوقات فراغت در قرآن و روایات و اثر آن بر سلامتی پوستر
13 زینب محمودیان تاثیر تغذیه حلال بر اخلاق از دیدگاه قرآن کریم پوستر
14 فریبا نصیری بررسی تاثر روش آموزش تفکر تدبری، انتقادی با کمک قرآن کریم بر خودکارآمدی پوستر
15 فاطمه رضایی بررسی تاثیر سه عامل تغذیه، بهداشت فردی و محیط زیست بر سلامت جسمانی از منظر قرآن کریم و ائمه معصومین علیه السلام پوستر
16 زهراخسروی بررسی رابطه بین باورهای دینی از دیدگاه قرآن و سلامت پوستر
17 دکتر جعفر بچاری بررسی عوامل درونی به ثمر نرسیدن رنج و تلاش و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه آیات و روایات پوستر
18 دکتر علی قهرمانی بررسی کاربرد و تاثیر رنگ سبز بر سلامت روان از منظر قرآن پوستر
19 زهرا سپهری پیشگیری از جرم از منظر قرآن و روایات پوستر
20 علیرضا کاکاوند تاثیر نماز بر کاهش آسیب ها و موانع اجتماعی در جامعه از منظر قرآن کریم پوستر
21 فاطمه کریمی نقش مطالعه قرآن کریم در تلطیف شرایط روانی دانشجویان با تاکید بر فرمایشات امام رضا پوستر
22 ابوالحسن بختیاری خواب وبیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحه در قرآن کریم پوستر
23 بی بی حکیمه حسینی تغذیه در سبک و سیره اهل بیت پوستر
24 مهدی اسمعیلی منبع شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم پوستر
25 مرضیه عبدالله خانی نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم پوستر
26 محمدرضا عرفانی سلامت روان از دیدگاه قرآن پوستر
27 فاطمه علایی تاثیر رفق و مدارا بر سلامت جامعه اسلامی پوستر
28 محمد امامی راد رابطه بین نماز و نیایش با اضطراب و افسردگی پوستر
29 لیلا بهرامی سلامت روابط زناشویی و زنان از منظر قرآن کریم پوستر
30 محمدحسین توحیدی فرد نقش دین و باورهای مذهبی در سلامت روان پوستر
31 ویدا طیبی تأثیر تحریک حس شنوایی با آوای قرآن بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از صدمات مغزی پوستر
32 سیدعلی اکبر ربیع نتاج راه کارهای رفع اندوه در آیات و روایات پوستر
33 لیلا برزو شناخت درمانی شایع ترین اختلالات رونیبا استمداد از گزاره های قرآنی پوستر
34 مرجان عمرانی راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نواجوانان در قرآن و احادیث پوستر
35 قمرناز امیری راهکارهای قرآن برای دستیابی به سلامت روانی و انطباق آنها با آراء روان¬شناسان پوستر
36 سید محمد تقی موسوی راهکارهای قران و عترت در زمینه ارتقای سلامت معنوی خانواده پوستر
37 محسن رضایی آدریانی مفهوم شناسی واژه "لغو" در واژه نامه های قرآنی و نسبت آن با مفهوم "درمان بی نتیجه" از دیدگاه اخلاق پزشکی پوستر
38 غلامرضا پیرزاده دربندی بررسی سلامت روان از منظر کلام وحی وعترت با محوریت نماز پوستر
39 مجتبی اخوان ارمکی تبیین مولفه های زندگی ایده آل قرآنی عاملی برای آرامش روانی پوستر
40 نرجس میثاقی بازپژوهی راهکارهای درمان وسواس از منظر قرآن و روایات پوستر
41 مهدی حیدری نگاهی کوتاه به اهمیت بهداشت روانی در قرآن پوستر
42 رزگار تینا نقش حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن کریم پوستر
43 دکتر یحیی دهقانی مقایسه اثربخشی آموزه های قرآنی با سلامت روان مددجویان زندان مرکزی یزد پوستر
44 مهلا مرادی سلامت روان ازطریق ارتباط سازگارانه‌ی بین قرآن و سلامت (روان شناسی) پوستر
45 مهدی دولتی سلامت روان از دیدگاه قرآن 1 پوستر
46 محمدرضا باقرعلی سبک زندگی از دیدگاه اسلام پوستر
47 حمید وظیفه شناس جایگاه دین و باور های دینی در ارتقاء سطح سلامت روان پوستر
48 احمد عباسی دره بیدی تغذیه قرآنی و رعایت آداب آن بهترین شیوهتأمین سلامت جسم و روح پوستر
49 طاهره عسکریان قرآن در فیزیولوژی فکر پوستر
50 سمیه ایزدیار اهمیت سلامت روان از دیدگاه قرآن پوستر
51 جعفر علون آبادی بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و قرآن در زمینه سلامت محیط زیست و مقایسه آن با دین مسیح پوستر
52 بمانعلی دهقان تآثیر  رزق حلال و حرام بر سلامت  جسم و روان انسان از منظر  قرآن و روایات پوستر
53 دکتر مهدی شهریاری تغذیه در قرآن با تکیه بر سوره های کهف عبس و نحل پوستر
54 سمیه شعبانی ساز و کارهای عملی مردم در نظارت همگانی بر دستگاههای دولتی پوستر
55 محسن باعو فیروزجایی سلامت جسم در قرآن با تاکید بر حرمت زنا در قرآن پوستر
56 دکتر مهدی شهریاری مبانی قرآنی پیشگیری از بیماری های خاص وراثتی پوستر
57 آفرین قائمی نقش ذکر در روان درمانی از منظر قرآن کریم پوستر
58 آذر زراعی کارکردهای تربیتی ایمان و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات پوستر
59 احسان احمدی خاوه این مقاله مردود بود ولی چون کپی نداشت پوستر شد پوستر
60 رحمان پاریاد تبیین سلامت و امنیت روانی انسان در قرآن پوستر
61 سید مجید نبوی کتاب شناسی قرآن و طب پوستر
62 مهرناز زمانی اعجاز مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سلامت پوستر
63 سارا کاکاوند اثر بخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد قرآنی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستانی پوستر
64 اسماعیل خارستانی موانع و راهکارهای تأمین و ارتقای سلامت روانی بر مبنای قرآن کریم پوستر
65 زینب زراعت پیشه ارائه مدل مفهومی قصد استفاده از طب سنتی در سلامتی پوستر
66 نرگس ارجمند مزیدی بررسی عوامل تهدید کننده بهداشت روانی در خانواده با نگرش دینی پوستر
67 گل صومعه حسین فخر تأثیر حسن ظن بر سلامت انسان از دیدگاه قرآن پوستر
68 اکرم اصغری حسین پور بررسی رابطه فطرت و سلامت پوستر
70 زهرا خاکدل جلو دار آیا فرسودگی شغلی با اعمال رهبری معنوی در بیمارستان ها کاهـــش می یابد چکیده
71 ایوب طهمزی پیشگیری و درمان از منظر قرآن و سلامت چکیده
72 مهدی فاطمی مهر تشخیص علت بیماری ها با نگاه وحدت در کثرت چکیده
73 فاطمه سلطان محمدی چشم اندازی بر راهکارهای درمان حسادت از منظر روان شناختی چکیده
74 دکتر بهزاد بسطامی نقش قرآن در سلامت روان دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان علوم پزشکی ایلام چکیده
75 معصومه اخگر بررسی ابعاد و مولفه های شخصیت سالم از منظر قرآن کریم و اهل بیت چکیده
76 محمد باقر رضا علی نقش نماز در امنیت روانی جامعه چکیده
77 محمد باقر رضا علی نقش تغذیه در سلامت انسان از دیدگاه اسلام چکیده
78 سروش صیفی معنا شناسی صبر در قرآن نشانه ها و بنیان روان شناختی چکیده
79 داریوش امینی گذری بر راهکارهای قرآنی در بهداشت روانی انسان چکیده
80 جواد باستان قرآن و بهداشت روان چکیده
81 فاطمه رضوانی قرآن و سلامت روان چکیده
82 ابوالفضل رحمنی سلامت غذایی در قرآن چکیده
83 منیژه محمدی راه های دستیابی به آرامش روانی از نگاه قرآن کریم چکبده
84 محسن کریمی بهداشت روانی خانواده از منظر قرآن چکیده
85 پرستو عابدینی بررسی تاثیر قرآن کریم بر سلامت روان چکیده
86 پریسا اسلامی پیشگیری و درمان از دیدگاه قرآن و سلامت چکیده
87 سینا توکلی بررسی اضطراب و نقش تلوت قرآن در کاهش آن چکیده
88 مهدی رستمی پیشگیری و درمان از دیدگاه قرآن کریم و احادیث چکیده
89 زهرا چنانی سلامت روان از دیدگاه آیات قرآن چکیده
90 مهدی زروندی طب وقایه از منظر قرآن کریم چکیده
91 مهدی زروندی شاخصه های سلامت معنوی از منظر قرآن کریم چکیده
92 محمود رجبی انسان سالم و شخصیت سالم از دیدگاه قرآن چکیده
93 محمد خالدیان معنویت درمانی مبتنی برآموزه های اسلامی بر عزت نفس و سلامت روان چکیده
94 ملیحه پیشوایی تربیت دینی از منظر قرآن و احادیث چکیده
95 اعظم اسکندری بررسی وضعیت بهداشت قبل و بعد از اسلام چکیده
96 زهرامحمدپورمیر نقد دیدگاه مستشرقان درباره چالشهای حجاب اسلامی چکیده
97 اسلام آقاپور پاردایم شناسی روش پژوهش و سلامت در قرآن چکیده
98 اسلام آقاپور طراحی مدل پارادایم طب اسلامی چکیده
99 محبوبه علیدادیانی قرآن و بهداشت روانی چکیده
100 اکرم سلاطینی سلامت در قرآن چکیده
101 لیندا باقریان سلامت روان از منظر قرآن کریم چکیده
102 سمیه ربیعی سلامت از دیدگاه قرآن چکیده
103 افسانه درمیانی مبانی اصلی تربیت از منظر قرآن کریم چکیده
104 رقیه جمیری سلامت روانی از منظر قرآن و روایات چکیده
105 اکرم شاهد سلامت در قرآن چکیده
106 حامد آهن سازان بهداشت محیط از دیدگاه قرآن و آموزه های اسلامی چکیده
107 علی عزتی اغذیه قرآنی چکیده
108 منیژه محمدی راه های رسیدن به حیات طیبه و آرامش روانی از نگاه قرآن چکیده
109 هادی شمیل پور انسان سالم از دیدگاه قرآن کریم چکیده
110 سیده سمیه صذیقی سلامت جسم در قرآن چکیده
111 زهرا قادری خشوع مقاله میوه ها چکیده
112 ماجده اکبری سلامت جسم از دیدگاه قرآن کریم چکیده
113 جواد جمشیدی سلامت از دیدگاه قرآن چکیده
114 زهرا کریمیان اثربخش آوای قرآن در کارآزمایی های بالینی در حوزه زنان مامایی در ایران چکیده
115 وجیهه جهانی بررسی خواص ضد سرطانی عسل و سایر محصولات زنبور عسل چکیده
116 سیدجواد خاتمی خوردنیهای حرام از دیدگاه قرآن و تاثیر آن بر سلامت جسمی انسان چکیده
117 زهرا سعید زاده ارتباط دعا و نماز با سلامت روان جوانان چکیده
118 زهرا سعید زاده نقش سلامت و آرامش معنوی در بهتر زیستن چکیده
119 زهرا سعید زاده خانواده و انس با نماز و قرآن و آرامش روان در جوانان چکیده
120 زهرا سعید زاده سلامت معنوی و بهداشت روان در خانواده چکیده
121 زهرا قنبری رستم آبادی تاثیر نماز بر رفتار جوانان در زندگی چکیده
122 زهرا قنبری رستم آیادی نقش اولیاء مدرسه در گرایش دانش آموزان به فریضه نماز و ارتقاء سلامت معنوی چکیده
123 زهرا قنبری رستم آبادی نقش سلامت معنوی در درمان بیماران چکیده
124 مریم بهشتی فر تاثیر آوای قرآن کریم بر درد زایمان چکیده
125 شوکت علیدادیانی بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های دل بستگی دانشجویان چکیده
126 زکیه شهسواری سلامت روان در هزارتوی آموزه های قرآنی چکیده
127 دکتر  فریبا میرزایی باویل قرآن پژوهی در طب: خرما در قرآن؛ طب سنتی و نوین چکیده
ما بقی مقالات مردود گردیده است

نام کارگاه‏های دومین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن‏کریم

نام کارگاه نام استاد مکان نشانی تاریخ برگزاری زمان

روش ها و مدلهای تولید علم و نظریه پردازی در حوزه قرآن و سلامت

دکتر  داود فرج زاده ، احسان آقاپور، دکتر مهدی مصری

دانشگاه علوم‏پزشکی خراسان شمالی

سالن شهیدنودهی

خراسان شمالی. بجنورد. خیابان شهریار، بعد از بیمارستان امام علی(ع). دانشکده پزشکی و پرستاری

7/7/95

چهارشنبه

8-12

 

روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

دکتر رضایی اصفهانی

دانشکده علوم قرآنی بجنورد

خراسان شمالی. بجنورد. بعداز بلوار خلیج فارس انتهای مجتمع الغدیر

7/7/95

چهارشنبه

15 – 19

نقد و بررسی دیدگاهها درباره­ی گستره سلامت در قرآن کریم

دکتر غلامرضا نورمحمدی

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

خراسان شمالی. شهرستان اسفراین.

آدرس: خیابان امام رضا (ع) روبروی امام رضا(ع)21

8/7/95

پنج شنبه

8 - 12

چگونگی بهره گیری از رهنمودهای قرآن و عترت در برنامه ریزی خدمات جامع سلامت

دکتر محمد مهدی اصفهانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. بجنورد.  کلاس الف

خراسان شمالی. بجنورد. خیابان شهریار، بعد از بیمارستان امام علی(ع). دانشکده پزشکی و پرستاری

7/7/95

چهارشنبه

15- 19

روش شناسی پژوهش در حوزه قرآن و سلامت معنوی

دکتر نادره معماریان

سازمان فعالیتهای قرآنی

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور.

4/7/95

یک شنبه

8-12

رئیس همایش

دکتر رضا شاهین‌فر

ناظر طرح

دکتر حمیدرضا صابرفرزام

دبیر علمی

دکتر علی منتظری

دبیر اجرایی

احسان عباسی

اعضاء کمیته علمی


    1) دکتر علی منتظری (استاد تمام پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)
   
2) دکتر علی کاظمیان (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)
   
3) دکتر مهدی مصری (استادیار پژوهشی دانشگاه بقیه­الله)
   
4) دکترمهدی ناطق پور(استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)
   
5) دکتر داوود فرج زاده (استادیار، و مدیر بخش مطالعات بنیادین طب و دین)
   
6) دکتر غلامرضا نور محمدی (استادیار و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات طب اسلامی امام صادق(ع)، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
   
7) دکتر مصطفی قانعی (استاد تمام دانشگاه بقیه الله)
   
8) دکتر عباسعلی واشیان (معاون دانشکده سلامت و دین و عضو شورای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم)
   
9) دکتر فرزانه مفتون (عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی)
   
10) دکتر محمود طاووسی (عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی)
   
11) زهرا نقی زاده (پژوهشکده مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم جهاد دانشگاهی)
   
12) مهدی اسمعیلی صدرآبادی (پژوهشکده مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم جهاد دانشگاهی)
   
13) حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی (امام جمعه بجنورد)
تماس با ما | | | صفحه اصلی
تمامی حقوق این تارگاه متعلق به معاونت فنآوری اطلاعات و ارتباطات سازمان فعالیت‌‌های قرآنی دانشگاهیان کشور می‌باشد.
استفاده از این پایگاه با ذکر منبع مجاز می‌باشد